van Beveren


Zwart (Belgisch type)           Fokker: Reginald Deyaert
website: Het Belgisch raskonijn

Land van oorsprong: Belgie.
Gewicht: 3,5 tot 4,5 kilo. Het ideale gewicht zit tussen de 4 en 4,4 kilo.
Type en bouw:
De ruglijn loopt vanuit de nek glooiend op naar het hoog geplaatste kruis. Het kruis is sterk ontwikkeld en breder dan de schouderpartij. Mandoline type.
De kop: krachtig en ontwikkeld, breed tussen de ogen.
De oren:
De oorlengte tussen12 en 14 cm De oren zijn stevig van structuur en fraai afgerond aan de toppen.
De benen zijn fors.

De pels: zeer dicht met een lengte van 3 tot 4 cm. Bij het terugstrijken slaat hij niet direct terug, maar neemt door de rijke onderwol, zeer langzaam de natuurlijke ligging weer in. Juist deze haarlengte en het langzaam terugvallen, zijn typische raseigenschappen .