BLAUW VAN HAM

LAND VAN OORSPRONG: België.

PUNTENSCHAAL:

1. Type en bouw ..............20
2. Gewicht ....................... 10
3. Pels . ............................20
4. Kop en oren................. 15
5. Dekkleur ......................15
6. Tussen en grondkleur . ..15
7. Conditie..........................5

.......................................100 Punten

1.TYPE EN BOUW
Het type is middelmatig lang en bijna halsloos.
Lichaamsbouw: het lichaam is krachtig ontwikkeld met brede schouders en stevig ontwikkelde dijen. De krachtig gespierde rug is goed gevleesd en rechthoekig afgerond. De horizontale ruglijn vervloeit langzaam in de gebogen lijn van de mooi afgeronde achterhand.

2. GEWICHT
Min. 4,5 Kg. .....6 punten
Ideaal 5,5 Kg... 10 punten
Max. 6 Kg. ........8 punten

3. PELS

Pels heeft normaalhaar-lang. Hij is dicht, zacht en glanzend.

KOP EN OREN

De kop is krachtig ontwikkeld en enigszins eirond. Het voorhoofd is breed en de kaken stevig ontwikkeld.

DE OREN zijn vlezig, goed behaard en rechtop gedragen. De oortoppen zijn licht afgerond. De lengte is begrepen tussen 14,5 en 16 cm.
DE OGEN zijn groot.

DEKKLEUR
dekkleur is leiachtig blauw maar niet zo donker als de kleur van de blauwe Wener. Ze is veeleer middenblauw.
De oogkleur is blauwgrijs.
De nagelkleur is donker hoornkleurig.

TUSSEN EN GRONDKLEUR
tussenkleur volgt de dekkleur zo diep mogelijk naar de haarwortel. De grondkleur is lichter.

CONDITIE
zie beschrijving.

LICHTE FOUTEN

Iets platte kop -wat smal in schouders -wat lichte of donkere dekkleur - iets bleke oortoppen -iets zwakke tussenkleur ~ wat korte beharing -
een weinig roestvorming.
verder lichte fouten welke gelden voor alle rassen.

ZWARE FOUTEN

Te kort, te lang of te smal type -te korte, te lange of te fijne oren - te korte beharing - te lichte of te donkere dekkleur ~ te bleke grondkleur
veel roestaanslag.
zie verder zware fouten, geldig voor alle rassen.