Belgische Haas

foto en fokker Leo Vervecken
website

Bouw: lang en gestrekt met goed zichtbare halspartij
Type : meest markante in de standaard. Vertoont in opgerichte houding een markante gelijkenis met de haas
Gewicht 3kg tot 4,250 kg
Pels: normaalhaar kort
Kop betrekkelijk lang, smal, benig
Oren : ts 12 en 15 cm
Erkende kleuren: haaskleur en zwart