Konijnen samenbrengen
Een niet te onderschatten opgave

Van konijnen wordt gezegd dat het sociale dieren zijn en dus gaat een goedmenende eigenaar ervan uit dat een konijn alleen in een kooi zielig is. Hij wil zijn troeteldier dan ook een pleziertje doen en beslist na enige tijd een vriendje voor hem aan te schaffen. Zonder overleg loopt dit bijna altijd uit op een teleurstelling!

Het is geenszins mijn bedoeling hier een pleidooi te houden om een konijn als regel alleen te houden, maar ik wil toch wel wijzen op de grote verschillen die er bestaan tussen een in het wild levend konijn en een gedomesticeerd konijn dat zijn leven moet doorbrengen in een bijna altijd te krap bemeten hok. Konijnen samen, volledig akkoord, maar alleen als er dan ook absoluut voldoende ruimte voor is en mits de introductie met de grootste omzichtigheid gebeurt.

Een konijn is enorm territoriumbewust en duldt op het kleine plekje dat het het zijne noemt geen indringer. Het nieuwe konijn wordt verstoten en omdat het niet vluchten kan aangevallen en lelijk verwond!

Wil men echt 2 konijnen in hetzelfde hok gaan samenhouden dan kan men best 2 jonge voedsters nemen. Uit hetzelfde nest of niet speelt geen rol zoalang ze maar beide op hetzelfde ogenblik samen in een volledig vreemd hok worden gezet. Of deze combinatie een lang leven zal beschoren zijn valt niet met 100% zekerheid te voorspellen. Het hangt af van het individuele temperament van de dieren. Dit temperament is voor een groot stuk rasgebonden.

Men kan ervan uitgaan dat 2 rammen op dezelfde manier samenbrengen in de meeste gevallen op een drama zal eindigen. Het gebeurt dat 2 rammen, die nooit de nabijheid van een voedster gevoeld of geroken hebben, hun leven samen slijten zonder vechten, maar het is veel veiliger hier niet op te hopen. Twee rammen zullen vroeg of laat beginnen vechten en daarbij kan de zwakste het leven laten.
Zelfs na castratie blijft het mogelijk dat 2 rammen in het zelfde hok zullen vechten.. Geen enkele dierenarts die u het tegendeel zal willen garanderen!

En andere mogelijkheid is het samenhouden van een voedster met een gecastreerde ram, op voorwaarde dat de voedster in het hok van de ram wordt gebracht en niet omgekeerd. Dit is uiteindelijk de combinatie die op lange termijn gezien, het meeste kans van slagen heeft

Een vruchtbaar koppel samenhouden is dierenmishandeling, zelfs als de jongen zouden gewenst zijn. Een gedekte voedster duldt geen ram in haar nabijheid, wat dus garant staat voor een maandje stevige ruzie. De voedster wordt wel onmiddellijk na de bevalling opnieuw gedekt, wat zowel voor de voedster als voor de jongen erg belastend is. De voedster is dragend en zogend, wat voor haar organisme een zeer zware belasting is en de jongen zullen te vroeg op eigen benen moeten staan. Dit leidt tot hoge sterfte bij de jongen en ook de moeder zal op deze manier geen lang leven beschoren zijn.

Heeft men al een konijn en wil men toch absoluut een tweede erbij, dan kunnen de dieren het best met elkaar kennismaken op volkomen neutraal terrein. Toezicht zal altijd nodig zijn en het is aan de eigenaar om te beslissen wanneer de dieren zover zijn dat ze veilig samen in hetzelfde hok kunnen verblijven.

 

 

: