Bladeren en boomtakken

Wij kunnen het onze konijnen ook Bladeren van bomen en takken te eten geven. Altijd volgens het principe, zo gevarieerd mogelijk en nooit heel veel van 1 enkele soort. Dat brengt hun dieet uit evenwicht.

Bladeren van linde, berk, haagbeuk, paardenkastanje, ratelpopulier, moerbeiboom, lijsterbes, hazelnoot, framboos, braam, vlier en druif kunnen worden gevoerd aan de konijnen. Ook de bladeren van es, esdoorn en els zijn bruikbaar, als men er maar rekening mee houdt, dat, de bladeren van es, esdoorn en iep niet aan zogende voedsters mogen worden gevoerd, omdat deze een slechte invloed op de smaak van de melk zouden hebben. De melk wordt namelijk bitter en als zodanig door de jongen geweigerd. De bladeren van els en wilg zouden de melkafscheiding geheel tot stilstand brengen, zodat men deze evenmin aan zogende voedsters mag geven.

Schakel nnoit plots over van grasvoeding op loofvoeding. Dit is zoals elke plotselinge voederverandering bij konijnen, verkeerd.Geef altijd een gemengde rantsoen, waardoor een geleidelijke verschuiving in een bepaalde richting mogelijk wordt gemaakt.

Het blad van frambozen en bramenstruiken en vooral van de hazelaar vormt een bijzondere lekkernij voor onze konijnen. Het loof van pitvruchten, bijvoorbeeld van de kers, is eveneens waardevol, terwijl ook het blad van appel en perenboom zonder enig bezwaar kan worden gevoerd. Het loof van zwarte bessen schijnen zij daarentegen niet te eten.

De bladeren van steenvruchten, zoals perziken, pruimen, enzovoort, moeten niet worden gevoerd. Zij bevatten giftige stoffen. In de bladeren en twijgen van de perzik komt blauwzuur voor.

Bladeren en takken

Acaciablad
Blad en bladscheuten die begin juni geplukt worden vormen een bruikbaar voedsel. Later geplukt blad en ook het bladhooi hiervan is zonder voedingswaarde. Daarentegen hebben de twijgen en de dunne takken, vooral de één en tweejarige twijgen, in de winter een niet te onderschatten voedingswaarde. De twijgen worden in de winter en in het voorjaar verzameld, vóór het uitlopen van het blad, en worden fijngehakt. In die tijd zijn namelijk de waardevolle voedingsstoffen in het rijshout verzameld. Maar ook als het blad is uitgelopen kan het worden gevoerd. De acacia kan zeker driemaal in een zomer worden gesneden zonder schade te lijden, zolang alleen de jongste takken worden gesneden. De schors van de acaciastammen en van de dikke takken bevatten namelijk een giftige albumose, en zelfs geringe hoeveelheden schors kunnen al gevaarlijk zijn.

Hazelaarblad
Het loof van de hazelaar wordt door de konijnen graag gegeten. Het eiwitgehalte is echter niet zo hoog en het gehalte aan ruwe celstof neemt bovendien in de loop van de zomer sterk toe, waardoor de voedingswaarde afneemt. Daarom kunnen de bladeren beter zo vroeg mogelijk geoogst worden.

Beukenblad
Jong beukenblad is goed geschikt. Echter vindt al snel een sterke afzetting van kurkstof in het bladweefsel plaats; hierdoor wordt het blad slecht verteerbaar. Beukenblad moet daarom vlak na het uitlopen worden geplukt, want daarna heeft dat niet veel zin meer.

Lindeblad
Lindebladeren blijven lang mals. Maar lindebladeren worden vaak door bladluizen aangetast en vormen dan een gevaarlijk voer, omdat zich op deze bladeren gemakkelijk schimmels ontwikkelen, die schadelijk zijn voor de gezondheid. Alleen bladeren zonder bladluizen mogen gegeven worden.

Blad van de paardekastanje
Deze bladeren moeten jong worden geoogst. Oude bladeren zijn hard en daardoor ongeschikt als voer voor onze konijnen.

Populierenblad
Het loof van de populier levert over het algemeen een goed veevoer. De bladeren van de zwarte populier zouden een eterische olie bevatten en daardoor niet graag worden gegeten.

Lijsterbesblad
Het loof van de lijsterbes wordt in de Skandinavische landen als veevoeder nogal op prijs gesteld. Ook de bessen worden door konijnen in sommige gevallen zeer graag gegeten (zie verder, want toch maar oppassen hiermee).

Berkenloof
Berkenloof wordt al snel moeilijk verteerbaar en moet daarom uitsluitend in zeer jonge toestand worden geplukt. Het heeft echter als voer voor onze konijnen betrekkelijk weinig waarde. Jonge twijgen zijn waardevol bij darmproblemen zoals diarree.

Eikenblad
Eikenblad heeft een stoppende werking en moet daarom slechts als geneesmiddel bij diarree worden gezien en niet als voedermiddel. Met het oog op de stijging van het toch al hoge gehalte aan looizuur moet het blad niet te laat in de tijd worden verzameld. Het blad van de Amerikaanse eik zou giftige eigenschappen bezitten en kan daarom beter niet aan konijnen worden gevoerd.

Boomvruchten

Eikels
(Quercus Robur L.) en andere Eikensoorten, onder andere de Amerikaanse Eik.
Vruchtvorm: eironde, lederachtige nootvrucht.
Eikels bevatten weinig eiwit , maar zijn rijk aan zetmeelachtige stoffen. Bekend is dat zij in tijden van voedselschaarste een bruikbaar varkensvoer vormen. Ze zijn echter minder rijk aan voedingsstoffen dan de kastanjes.
Ongeschild in fijn gestampte toestand worden ze door de konijnen graag gegeten. Door het gehalte aan looizuur en de aanwezigheid van een bitterstof moeten de dieren er echter eerst aan wennen, en moeten de eikels met mate gegeven worden.
Het voeren van te veel eikels is af te raden, omdat zij dan stoppend werken. Liefst ook niet voederen aan drachtige voedsters omdat ze er te dik van worden. Na de worp kan men direct weer eikels aan de voedster geven.
De jonge konijnen eten vaak de door de voedster aangebeten eikels voor haar neus weg, zodat zij moeite heeft een paar voor zichzelf te bemachtigen. De basten blijven achter. Eikels met maden laten de konijnen liggen.

Wilde kastanjes
(Aesculus Hippocastanum L.) en andere Kastanjesoorten.
Vruchtvorm: stekelige doosvrucht, waarin de 'kastanjes'.
Wilde kastanjes vormen een waardevol voedermiddel. De verteerbaarheid is waarschijnlijk in verse toestand het grootst. Het drogen moet bij matige temperatuur plaatsvinden, omdat anders de smaak achteruit gaat.

Beukennootjes: oppassen
Kunnen giftig zijn, hoewel konijnen en minder gevoelig voor zijn dan sommige andere dieren. Toch maar beter niet voeren en zeker niet in grote hoeveelheden.

Lijsterbessen: oppassen
De bessen kunnen niet vers gegeven worden maar moeten worden gedroogd om ze als konijnenvoer te kunnen gebruiken. De trossen worden hiervoor aan een lijn in een goed geventileerde ruimte opgehangen, waar ze onbereikbaar zijn voor vogels.
De lijsterbessen ontlenen hun voedingswaarde in hoofdzaak aan de suiker en de zetmeelhoudende stoffen. Het eiwit- en vetgehalte is laag.

Ligusterbessen: giftig
De Liguster is zeer bekend als heggenstruik. De wat leerachtige, gladde bladeren worden door de fokkers en liefhebbers van konijnen als giftig beschouwd. NIET VOEREN dus!!! 
De aan de lucht gedroogde zwarte ligusterbessen worden daarentegen door de konijnen graag gegeten. Over het algemeen zal in ons land de oogst van deze bessen wel gering zijn. In gesnoeide hagen komen ze niet voor, zodat men voor het verzamelen op de enkele vrijstaande ligusterstruiken is aangewezen. Heeft men echter de beschikking over ligusterbessen, dan kunnen deze zonder bezwaar in geringe hoeveelheden als voedsel voor konijnen worden gebruikt. De bessen blijven dikwijls tot ver in de winter aan de struiken

Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina C.) 
Vruchtvorm: zwarte, sappige, niet openspringende steenvrucht.
De vogelkersbomen behoren tot de pruimenfamilie. De vruchten zijn glanzend zwart en smaken bij de gewone wilde vogelkers zeer wrang. De bessen van de gekweekte, maar ook wel verwilderd voorkomende Amerikaanse vogelkers smaken daarentegen, vooral in sommige jaren, flauw-zoet. Deze bomen leveren in de herfst een grote hoeveelheid bessen, die gemakkelijk afvallen, zodat de grond onder de bomen bezaaid ligt met bessen. Het is opgevallen, dat enkele loslopende konijnen er geregeld van kwamen eten. Uit onderzoek is gebleken dat, hoewel het ene konijn de bessen beter eet dan het andere, ook deze bessen gebruikt kunnen worden in de voeding van onze konijnen. Ze dragen bij tot het rijke en gevarieerde menu van onze konijnen

Meidoornbessen
(Crataegus Oxyacantha L.) en (Crataegus monogyna Jacq.)
Vruchtvorm: rode bolvormige steenvrucht.
De Meidoorn of Hagedoorn is algemeen bekend als struik voor heggen. Gesnoeide vormen bloeien niet en dragen geen vrucht. De rode bessen moeten van ongesnoeide bomen worden verzameld.
Het is bekend, dat de vogels, vooral de lijsters, er een speciale voorkeur voor hebben maar ook wilde konijnen schijnen de bessen met graagte te eten.