1.Waar koopt u het best een dwergkonijn
2.Koop nooit een konijn jonger dan 8 weken

U kunt uw dwergkonijn het best rechtstreeks kopen bij een goede konijnenfokker. Jonge konijnen moeten minstens 6 à 7 weken bij de moeder blijven vooraleer gespeend te worden. Daarna worden ze best nog zeven dagen door de fokker in observatie gehouden en preventief behandeld tegen coccidiose.

Helaas worden op vele markten dieren, op veel te jonge leeftijd, te koop aangeboden.Heel vaak wil men hiermede camoufleren , dat het schattige dwergje gaat uitgroeien tot een Vlaamse reus. Veel van deze jonge diertjes sterven aan coccidiose, stress en ondervoeding. Dit is een grove vorm van dierenmishandeling waaraan ook u zich schuldig maakt wanneer u besluit een dergelijk diertje, hoe goed bedoeld ook, te kopen.

Waarop moet u letten bij aankoop:

 • klare heldere oogjes, geen traanuitvloei of sporen ervan
 • geen sporen van diarree
 • goede tanden 'die beitelvormig afslijten
 • het konijntje moet goed bevleesd zijn
 • blinkende pels met aanliggende haren (losse wollige pels duidt op te jonge leeftijd)
 • het konijn moet er levenslustig uitzien.

Hoe behandelt u het konijn bij thuiskomst

 • gun het diertje de tijd om aan zijn nieuwe omstandigheden te wennen
 • zorg voor voldoende bewegingsruimte
 • zet het op een rustige plaats
 • als je het wil optillen spreek het dan eerst rustig toe
 • zorg dat je konijn altijd droog zit
 • zorg dat je konijn op een tochtvrije plaats zit
 • zorg dat hij steeds een schaduwrijke plek heeft
 • weet dat uw konijn beter koude dan warmte verdraagt.
 • zorg voor aangepast voer, steeds genoeg, maar nooit teveel
 • geef nooit bergen groenvoer, het voer zal beginnen gisten en het konijn wordt ziek
 • geef groenvoer met mondjesmaat
 • stop met het geven van groenvoer bij diarree
 • zorg voor hooi (onontbeerlijk) en takjes om aan te knagen.
 • geef nooit groenvoer dat bespoten is of langs drukke wegen werd geplukt
 • Bedenk dat er meer giftige, dan eetbare planten zijn. Geef niet gelijk wat.
 • geef steeds fris en schoon drinkwater


Een konijn mag zowel binnenshuis als buitenshuis worden gehouden. Maar maak een keuze. Hou uw konijn niet de hele dag binnen om het dan in de koude nacht aan de deur te zetten. Hebt u een konijn maandenlang in huis gehouden, dan kunt u het daarna niet meer straffeloos buitenzetten, zeker niet als de winter voor de deur staat.

Hebt u een jong konijntje in huis gehaald dan is het geen slecht idee om het dier regelmatig te wegen. Het spreekt dat een jong dier in gewicht moet toenemen.
Bij coccidiose (de sterfte oorzaak n° 1 bij jonge konijntjes) wordt het dier erg mager. Alleen zijn buikje zwelt op en daarom ontsnapt die vermagering wel eens aan uw aandacht. Wordt uw diertje toch ziek, raadpleeg dan zo vlug mogelijk uw dierenarts.

Waarom een dier van minstens 8 weken oud

Rode lijn: melkproductie van voedsters die post partem werden gedekt (dramatische daling na 21 dagen)
Groene lijn: melkproductie van niet drachtige voedsters.

Bovenstaand schema illustreert wat intensieve fok met de melkproductie van een zogend konijn doet. De piek van melkproductie bereikt het hoogtepunt op 21 dagen. Daarna wordt de melk eiwitrijker en vetter.Werd de voedster post partem gedekt( rode lijn) dan daalt de productie drastisch en moeten de kleine konijntjes het stellen zonder deze zeer voedzame melk.Dit kost vele dieren het leven.

WANNEER MAG EEN KONIJNTJE OP EIGEN POOTJES STAAN?

Artikel Dier en Vriend: auteur Maryo Van den Berg
Stichting Konijnenbelangen

Konijntjes, en zeker jonge konijntjes, zijn lief en leuk om te zien. Maar hoe oud moet een konijntje zijn voor je het bij de moeder kunt weghalen - en
waarom is dat?

In de praktijk blijkt dat veel mensen denken dat tamme konijntjes van vier weken oud bij de moeder weggehaald kunnen worden. In de natuur moeten wilde konijntjes immers ook al zo'n beetje op eigen pootjes kunnen staan rond die leeftijd? Maar wat voor wilde konijntje sgeldt, geldt nog niet voor tamme dieren. In het wild overleven veel van die jonge dieren het niet, omdat ze een prooi vormen voor roofdieren of omdat ze gewoonweg niet sterk genoeg zijn; een 'survival of the fittest' dus, die ervoor zorgt dat enkel de allersterkste dieren overleven. In een thuissituatie, als konijntjes als huisdier gehouden worden, is de 'survival of the fittest' geen noodzaak en zelfs wreed. Worden tamme konijntjes op een leeftijd van 4-5 weken van hun moeder weggehaald, dan blijkt dat de meeste al snel nadat ze aangeschaft zijn en in hun nieuwe huis wonen, ziek worden. Ernstige diarree bijvoorbeeld, veroorzaakt door bacterieen, komt veel voor onder dergelijke jonge diertjes. En dit heeft in de meeste gevallen sterfte van het konijntje tot gevolg. ...Hoe komt dit eigenlijk?

Het darmstelsel van konijntjes tot 6 weken

Konijntjes die op de leeftijd van vier tot vijf weken moedermelk wordt onthouden en op ineens op een dieet van droogvoer worden gezet, komen in de problemen. Waarom? Het darmstelsel van jonge konijntjes met een gewicht lager dan 600 gram is nog niet goed ingesteld op het verteren van volledig vast voedsel, omdat er een gebrek is aan amylase. Amylase is een enzym dat zetmeel omzet in maltose. Zonder amylase is de vertering van vast voedsel in de vorm van droogvoer nauwelijks mogelijk. Wordt zo'n jong konijntje van de ene op de andere dag volop droogvoer gegeven dan ontstaat in het darmstelsel
een milieu waardoor een pathogene (ziekmakende, red.) bacterie, de Clostridium spiroforme, kans krijgt zich massaal te vermeerderen. Deze bacterie veroorzaakt een ernstige darmslijmvliesontsteking met als symptoom hevige diarree. En dit verloopt meestal fataal.

Hoe zit dat met konijntjes vanaf 6 weken?

Vanaf drie tot vier weken knabbelen konijntjes al aan zacht, groen, eiwitrijk hooi en eten ze kleine beetjes droogvoer. Vanaf vier tot zes weken mag een konijntje veel hooi en biks, maar ook nog steeds moedermelk. Vanaf zes weken is de darmflora zo stabiel, dat droogvoer geen problemen meer hoeft te geven, en kan het onbeperkt droogvoer te eten krijgen. Toch kan plotseling overschakelen op deze leeftijd van moedermelk naar volledig droogvoer, ernstige verstoring van de darmflora betekenen. Het beste is daarom een konijntje te laten drinken bij de moeder zo lang de moeder zelf aangeeft hier niets meer voor te voelen. Meestal is dat pas als de jonge dieren zo'n 8 weken oud zijn. Hun darmstelsel heeft dan rustig de tijd om op eigen tempo te wennen aan de overschakeling op vast voedsel, en het konijntje zal steeds meer met de 'droogvoerpot' mee gaan eten. Op deze manier ontwikkelt een konijn een gezond darmstelsel, met weinig risico op plotselinge groei van pathogene bacterien.

Karakter

Niet enkel de gezondheid is ermee gebaat als een konijntje pas op leeftijd van 8 weken van de moeder gescheiden wordt. Ook het karakter krijgt de kans om zich op een normale manier te ontwikkelen als een konijntje langer dan 4 weken bij de moeder gelaten wordt; het diertje wordt er stabieler van. In de veiligheid van het nest is er bovendien weinig tot geen stress, wat de weerstand tegen ziektes bevordert. Kortom, een konijntje dat tot acht weken bij de moeder mag blijven heeft een betere basis, zowel lichamelijk als geestelijk!