Steenkonijn

foto TT Affligem
zie website Pajottenlanders

Beschrijving Steenkonijn: bron Standaard

LAND VAN OORSPRONG: België.

PUNTENSCHAAL:

1. Type en bouw .......... .20
2. Gewicht .....................10

3. Pels ............................20
4. Kop en oren ...............15
5. Dekkleur ....................15
6. Tussen? en grondkleur 15
7, Conditie ...................... 5

.....................................100 Punten

1. TYPE EN BOUW

Het type is gedrongen en walsvormig, het gelijkt op dit van het wilde konijn.
Lichaamsbouw: het lichaam is stevig ontwikkeld. De schouders zijn goed gevuld en afgerond. Ze zijn vast bij het lichaam aangesloten. De rug is kort, goed gespierd en bevleesd. 'De achterhand is breed en goed afgerond.
De kop is sterk ontwikkeld
De oren zijn in verhouding tot het lichaam kort en stevig, tegen elkaar gedragen en goed behaard. De oorlengte bedraagt 8 tot 10 cm
De benen zijn tamelijk krachtig ontwikkeld en vooral niet te lang.
Een wam is niet toegelaten.

2. GEWICHT :
....................... Min. 2 Kg. Ideaal 2,5 tot 2,750 Kg. Max. 3 Kg.
PUNTEN ...............6 .................10 ................................8

3. PELS
De pels heeft normaalhaar?kort. Hij is dicht, glanzend en glad aanliggend.

4. KOP EN OREN
De kop is breed aan de basis. Het neusbeen is licht gebogen. De wangen zijn krachtig ontwikkeld. De kop verfijnt naar de snuit toe. Deze is smal. Het voorhoofd is smal.
De ogen zijn groot, rond en licht uitpuilend.
De oren zijn vrij kort en breed aan de inplanting. De oortoppen zijn goed afgerond. De lengte ligt tussen 9 en 11,5 cm.

5. DEKKLEUR "
Erkende kleuren;
haaskleur, konijngrijs en ijzergrauw Bij haaskleur en konijngrijs is de buikkleur wit.
Bij ijzergrauw volgt de buikkleur zoveel mogelijk de dekkleur. Zij is evenwel matter en zonder ticking.

De oogkleur is donkerbruin. De nagelkleur is donker hoornkleurig, bij :voorkeur zwart.

LICHTE FOUTEN

Geringe afwijkingen in type en/of bouw ; wat smal in schouders ; genepen of hoekige achterhand ; breed voorhoofd ; iets puntige oortoppen;oren wat smal aan de basis; geringe kleurafwijkingen.
Zie verder lichte fouten, geldig voor alle rassen.

ZWARE FOUTEN .

Grove afwijkingen in type en /of bouw; te smalle schouders; te smalle ,kop aan de basis ; puntige oortoppen ; oren te smal aan de basis ; te lange of te korte benen; grove kleurafwijkingen.
Zie verder zware fouten welke gelden voor alle rassen.