Schwarzgrannenkonijn


Winnende voedster Bundesschau 1997 in Nürnberg (website)
Willy Schopf, Filderstadt

Een nieuw konijn verterkt de gelederen. Het behoort tot de kleine rassen.

1. Gewicht .............................. ........10 Punten
2. type en bouw............................... 20 Punten
3. Pels............................................. 20 Punten
4. Dekkleur en ticking...................... 15 Punten
5. Tussen en grondkleur.............. .....15 Punten
6. gelijkmatigheid..............................15 Punten
7. Conditie.......................... ...............5 Punten
totaal ............................................ 100 Punten

Dit konijn is gedrongen en walsvormig van type. Het lichaam is breed in schouders en achterhand. De ruglijn moet evenwijdig lopen met de buiklijn en soepel overgaan in een mooi afgeronde achterhand.

De kop is breed en de hals niet zichtbaar. De oren zijn goed behaard en vlezig. Hun lengte ligt tussen de 9 en de 11 cm.

Het ideale gewicht van deze nieuwkomer ligt tussen de 2,3 en de 3,25 kg. Het minimumgewicht is 2 kg.

De pels is normaalhaar, middellang. Hij moet rijk zijn aan onderwol, zeer dicht van haarinplant, mooi vol aanvoelen en goed gesloten zijn met mooie glans. De ticking is licht tot middensepiakleurig en moet zo gelijkmatig mogelijk zijn. De dekkleur is zuiver wit. De ticking zorgt voor een lichte waas over het dek. De grannenharen zijn sepiakleurig getopt, behalve op die delen van het lichaam waar ook het konijngrijze konijn wit is.
Tussen en grondkleur zijn ook zuiver wit.