Kastanjebruin van Lorreyen

LAND VAN OORSPRONG: Frankrijk.

PUNTENSCHAAL:
1. Type en bouw 20
2. Gewicht . 10
3. Pels . 20
4. Kop en oren 15
5. Dekkleur 15
6. Tussen? en grondkleur 15
7. Conditie 5

100 Punten

1. TYPE EN BOUW
Het type is harmonieus afgerond en slank in verhouding tot zijn kleine gestalte.
Lichaamsbouw: het lichaam is compact en gespierd en heeft een fijn beendergestel. Borst en schouders zijn goed gevuld. De horizontale ruglijn eindigt in de mooie ronding van de volle achterhand.
De benen zijn fijn en middelmatig lang.
Een wam is niet toegelaten.

2 GEWICHT Min. 1,5 Kg. Ideaal 2 tot 2,250 Kg. Max. 2,5 Kg.
3. PELS
De pels heeft normaalhaar-kort en is zeer dicht.

4. KOP EN OREN
De kop is klein en eerder hoekig. Het neusbeen is nauwelijks gebogen.
De ogen zijn groot en uitpuilend.
De oren zijn relatief fijn en goed behaard. De lengte bedraagt 8 tot 10 cm.

5. DEKKLEUR
De kastanjebruine dekkleur bedekt de kop, de oren, geheel de rug en strekt zich zo diep mogelijk uit over de zijden en de benen.
De dekkleur wordt medebepaald door de ticking van de bijharen en de zwarte grannenharen, die een donker waas spreiden over de warme rossige tussenkleur.
De oren zijn omzoomd met een fijne zwarte boord en lijken blauwachtig aan de binnenkant. De buikkleur is strogeel.
De ogen zijn donkerbruin en de nagels hoornkleurig.

6. TUSSEN- EN GRONDKLEUR
De tussenkleur is bruin-oranje. Indien deze kleur niet intens genoeg is, lijkt de dekkleur eerder konijngrijs in plaats van kastanjebruin. De grondkleur op het dek en de buik is blauwachtig.

LICHTE FOUTEN
Geringe afwijking in type en/of bouw; kop en oren wat sterk ontwikkeld ; ietwat lange beharing;onvoldoende eenvormigheid in de kleur ; iets licht gekleurde zijden en flanken; licht gekleurde benen; fletse borstkleur ;onvoldoende uitpuilende ogen; wat bleke of fletse tussenkleur ;onzuivere grondkleur.

ZWARE FOUTEN
Grove afwijkingen in type en/of bouw ;te dikke kop ; te zware oren; te lichte of moeilijk te onderscheiden tussenkleur ; onvoldoende eenvor;migheid in de kleur ;ontbreken van de grondkleur ;grijsachtige dekkleur ; geelachtige of geschifte dekkleur ; volledig grijsachtige of geelachtige flanken ; ontbreken van de zwarte ooromzoming ; witte buikkleur; diepliggende ogen ; ontbreken van de grondkleur.